Секција за дечију хирургију

Контакт

Српско лекарско друштво
Београд, Џорџа Вашингтона 19
Тел.: 011/3246-829
Fax: 011/3246-090
Емail: sld@sld.org.rs


Секретаријат секције
Универзитетска дечја клиника
Београд, Тиршова 10
Тел: 011/2060-651
Fax: 011/2684-672
Еmail: sekcija@yahoo.com