Хепатолошка секција

Годишњи план

Састанци хепатолошке секције Српског Лекарског Друштва организују се два пута годишње.