ekg-electrocardiogram-heart-2069872-150x150

Кардиолошка секција

(овде може ићи мали текст када је основана и сл.)

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
проф. др Бранислава ИВАНОВИЋ
Клиника за кардиологију КЦС, Београд

Потпредседник:
др Данијела Трифуновић Замлакар

Секретар:
прим. др Ивана БУРАЗОР
Институт за рехабилитацију, Београд