logogrey

Секција за ортопедску хирургију и трауматологију

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
проф. др Чедомир Вучетић
Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију УКЦС,
Београд

Потпредседник:

Секретар:
Кл.асист.др Дарко Миловановић
Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију УКЦС,
Београд