Секција за хомеопатију

Председништво и чланови

Председник: прим. др Љиљана Бајић Бибић
Подпредседник: др Маријана Петаков
Секретар: др Татјана Лалић
Представник секције у Скупштини СЛД: др Србољуб Стајић

У ПРЕДСЕДНИШТВУ СЕКЦИЈЕ СУ СЛЕДЕЋИ ЧЛАНОВИ:
Прим. др Милица Стојановић Денчић
др Марија Михајловић
др Зоран Крупеж
др Јасмина Јовић
др Даница Милобратовић
др Даница Грмуша
др Олга Вулићевић
др Милена Митровић Ковиљац
др Ана Трифуновић
др Данка Николић Шокота
др Гордана Поповић Богуновић
др Надежда Радисављевић

 

Професор др Милош Поповић рођен је 1941. године у Београду у породици просветних радника. Основну школу и kласичну гимназију завршио је у Београду. Године 1964. дипломирао је на Медицинском факултету Београдског универзитета; специјализирао је општу хирургију на Другој хируршкој клиници, где је и докторирао. Тема његове докторске дисертације је „Волумен циркулишуће крви, интерстицијални простор и хидроелектролитски биланс код болесника са дифузним перитонитисом“. Био је члан ACI и „Journal of emergency surgery“ ( Маsson, USA). У више наврата усавршавао се у земљи и иностранству, између осталог, у Бирмингeму и Лондону где се усавршавао у области инфламаторних обољења у хирургији и постоперативних компликација. У звање доцента Медицинског факултета за предмет Хирургија са ратном хирургијом изабран је 1985. године, 1991. године изабран је у звање ванредног професора, а 1996. године у звање редовног професора Медицинског факултета. Од 1985. године је начелник Одељења на Институту за хирургију Универзитетског клиничког центра. Био је шеф Катедре за последипломску наставу из области Опште хирургије, Хируршке гастроентерологије и Хируршке анатомије (1987.-1995.). Од 2006. године, био је ванредни члан Академије медицинских наука СЛД.Као шеф хируршких екипа Клиничког центра Србије, 1992. и 1993. год. учествовао је у раду ратних болница у Босни. Од 2004. године експерт је Министарства здравља Србије за област хирургије и до 2007. (када је пензионисан) био је члан Судско-медицинског одбора Медицинског факултета у Београду. Са хомеопатијом се упознао током својих стручних усавршавања у Енглеској, где је одбранио дипломски рад „Периоперативно хомеопатско лечење после холецистектомије“ и стекао Вишу диплому из хомеопатије у натуропатској „Brantridge Forest School“ у Есексу. Био је оснивач и дугогодишњи председник Секције за хомеопатију Српског лекарског друштва, као и члан и национални делегат за Србију Европског комитета за хомеопатију и активни члан Међународног удружења хомеопата. Организатор је прве школе хомеопатије за лекаре (према програму Државне хомеопатске школе из Немачке) у склопу постдипломске едукације Мед. факултета у Београду (2004.-2007.), као и више школа хомеопатије у оквиру СЛД. Био је председник прве Комисије за регистрацију хомеопатских лекова у АЛИМС. Објавио је укупно 178 радова од којих у целини 8 у страним часописима и зборницима, а 105 у домаћим. Аутор је пет монографија и осам поглавља у уџбеницима. Превео је неколико хомеопатских уџбеника, такође је са старогрчког језика превео историјско Ксенофонтово дело „Анабаза“. Његовим залагањем хомеопатија је у нашој држави добила равноправно место медицинске терапеутске гране која је и законски регулисана. Професор Милош Поповић је својим радом, прегалаштвом и хуманошћу задужио многе генерације прошлих, садашњих и будућих хирурга и хомеопата. Његова колегијалност и његова Личност могу да служе за пример свима који се баве нашим одговорним и тешким занимањем – лечењем, а он нас је (на)учио да при лечењу подједнако сагледавамо и телесни и душевни аспект личности.