Секција за хомеопатију

Новости

USE OF HOMEOPATHY IN THE EU 2019

Новости у истраживању хомеопатских лекова, Марија Кривачић

Милош Поповић Хомеопатија Издавач DONOVAS, Београд, Булевар Краља Александра 314

ArsCura – Преглед симптома и хомеопатских приправака
Изашао је из штампе нови реперторијум, на српском језику, под називом „ArsCura – Преглед симптома и хомеопатских приправака“


Хомеопатија за свакога
Штампано је ново издање популарне хомеопатске књиге прим. др Љиљане Бајић Бибић, под називом: „Хомеопатија за свакога“


Vilibald Gavlik – Слика лека и портрет личности
Нова књига у издању Секције за хомеопатију Српског лекарског друштва: Vilibald Gavlik – Слика лека и портрет личности. Превео са немачког и коментаре написао: Проф. др Милош Поповић