Секција за клиничку и примењену анатомију

Председништво и чланови

Председник
Проф. др Раде Чукурановић

Генерални секретар

Проф. др Слободан Влајковић

У складу са важећим Статутом СЛД, Скупштину Секције за клиничку и примењену анатомију СЛД чине сви њени чланови.

Чланови секције:

Катедра за анатомију Медицинског факултета у Београду

Бранислав Филиповић, редовни професор
Гордана Теофиловски – Парапид, редовни професор
Слободан Малобабић, редовни професор
Милан Простран, редовни професор
Анка Ранковић – Димитријевић, редовни професор
Милан Милисављевић, редовни професор
Ласло Пушкаш. редовни професор
Марија Ђурић, редовни професор
Валентина Бећировић, редовни професор
Гордана Станковић, ванредни професор
Александар Маликовић, ванредни професор
Милош Малиш, доцент
Данијела Ђонић, доцент
Лазар Стијак, доцент
Вук Ђулејић, доцент
Милан Аксић, асистент
Ана Старчевић, асистент
Петар Миловановић, асистент
Дубравка Алексић, асистент

Катедра за анатомију Медицинског факултета у Новом Саду

Љиља Мијатов Укропина, редовни професор
Марија Михаљ Милованов, редовни професор
Нада Михић, редовни професор
Љубица Стојшић Џуња, редовни професор
Синиша Бабовић, доцент
Биљана Срдић Галић, доцент
Душица Марић, доцент
Мирела Ерић, доцент
Бојана Крстоношић, доцент
Мирјана Удицки, асистент
Никола Вучинић, асистент
Драгана Смиљенић, сарадник у настави
Соња Жигић, сарадник у настави

Катедра за анатомију Медицинског факултета у Нишу

Раде Чукурановић, редовни професор
Светлана Антић, редовни професор
Љиљана Васовић, редовни професор
Снежана Павловић, редовни професор
Стојанка Арсић, ванредни професор
Слободан Влајковић, ванредни професор
Марија Даковић Бјелаковић, ванредни професор
Слађана Угреновић, ванредни професор
Иван Јовановић, ванредни професор
Весна Стојановић, доцент
Владимир Живкови, асистент
Миљана Павловић, асистент
Браца Кундалић, асистент
Јована Чукурановић Кокорис, сарадник у настави
Милена Трандафиловић, сарадник у настави

Катедра за анатомију Медицинског факултета у Крагујевцу

Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор
Предраг Саздановић, ванредни професор
Дејан Јеремић, ванредни професор
Маја Вуловић, ванредни професор
Добривоје Стојадиновић, доцент
Неда Огњановић, асистент
Марија Ковачевић, сарадник у настави
Милош Минић, сарадник у настави

Катедра за анатомију Медицинског факултета у Приштини

Здравко Витошевић, редовни професор
Татјана Филиповић, ванредни професор
Предраг Мандић, ванредни професор
Наташа Ђукић-Мацут, ванредни професор
Милена Шарановић, асистент
Милош Гашић, сарадник у настави
Иван Богосављевић, сарадник у настави