Неуролошка секција

Из историје секције

Неуролошка секција основана је јуна 1983. год. након одвајања Неурологије и Психијатрије. Иницијатор и оснивач секције и њено одвајање од Неуропсихијатријске секције био је проф. др Милисав Николић, који је и њен први председник. После њега председници су били проф. др Звонимир Левић, проф. др Смодлак и поново професор Николић. У то време било је мало неуролошки оријентисаних колега, те су састанци секције одржавани једном месечно, у поподневним сатима, у просторијама Неуролошке клинике у Београду, са малим бројем колега из унутрашњости.


Проф. др Вера Лукић постаје председник Секције 1988 год., а бива реизабрана 1990, 1994 и 1998. Секретари Неуролошке секције били су др Војислав Ђорђевић са Неуролошког одељења болнице у Ћуприји, др Надежда Штернић, др Загорка Јовановић, др Драган Павловић, др Јелена Друловић и др Видосава Стојановић са Неуролошке клинике у Београду, др Срђан Љубисављевић са Неуролошке клинике у Нишу.


Од почетка свог постојања циљ Секције био је да се укључи што већи број лекара из унутрашњости, у то време, неуропасихијатара који су се самоиницијативно, а и по потреби службе, опредељивали за Неурологију. У том смислу, било је потребно повећати број састанака секције и одржавати их у различитим местима Србије са темама од општег интереса за стручни рад и са презентовањем новина из области Неурологије и неуронаука. То је период „изласка“ секције из Београда, па је први састанак одржан у Ћуприји у организацији др Војислава Ђорђевића и др Душана Барнића из Пожаревца, а касније су уследили Клиника за неурологију у Нишу и Новом Саду.


Да би секција успешно функционисала широм Србије, тадашњи председник проф. др Вера Лукић учинила је велики напор у благовременом информисању и формирању адресара неуролога и неуропсихијатара који је стално био допуњаван до краја 2002. год.
Све до 1994. год. постојала је Неуролошка секција Друштва лекара Војводине (ДЛВ) која је независно функционисала у оквиру СЛД, а у тој години , на састанку у Сомбору, интегрисана је у Неуролошку секцију СЛД.


Захваљујући великом напору и ангажману проф. др Вере Лукић, у периоду од 1988. до 2002. год. када је неуролошком секцијом председавала, одржан је највећи број састанака (73 састанака, у просеку, по 5 годишње) у различитим местима Србије, са највећим бројем предавача из већих центара, мањим бројем из унутрашњости, али и из иностранства. Један број састанака одржан је у сарадњи са Удружењем неуролога Македоније и Удржењем за клиничку неурофизиологију Србије и Црне Горе. Традиционално су се сваке друге године одржавали састанци на Неуролошкој клиници Клиничког центра Србије и Војномедицинској академији, и још 4 састанка ван територије Београда, а последњих година пракса је да се последњи годишњи састанак одржава у Београду (наизменично на Клиници за неурологију КЦ Србије и Војномедицинској акдемији) и још три састанка у другим центрима Србије.
Како је Председништво секције донело одлуку да се сви велики центри у Србији укључе у руковођењу секције, то је проф. др Гордана Тончев (Клиника за неурологију КЦ Крагујевац) руководила Секцијом у периоду од 2003. До 2005, а проф. Др Јелена Михаљев ( Клиника за неурологију КЦ Нови Сад) председавала је секцијом у периоду од 2005. до 2007. год. када проф. др Ранко Раичевић (Неуролошке клинике Војномедицинске академије у Београду) долази на чело Неуролошке секције СЛД и њоме председава у периоду од 2007. до 2011. год. када је за Председника секције изабрана проф. др Стојанка Ђурић са Клинике за неурологију Клиничког центра у Нишу.


Од 2012. год. Неуролошка секција има свој подсајт у оквиру wеб преyентације СЛД, са циљем што бољег информисања чланства о предстојећим састанцима, програмима и свим актуелностима везаним за рад секције. Садашње Председништво секције чини велике напоре да сваки састанак акредитује као континуирану медицинску едукацију са темама из различитих области неурологије и предавачима из већих и мањих центара, а у складу са традицијом коју је започела проф. др Вера Лукић.

Председништво 2011 – 2014

Извештај о раду Неуролошке секције СЛД
за мандантни период од 01.11.2011. фо 30.09.2014.

 

 Председништво 2011 – 2014

Поштоване колеге и колегинице, чланови Неуролошке секције СЛД

Част ми је и задовољство да вас обавестим да Неуролошка секција има свој подсајт у оквиру сајта СЛД-а. Мислим да је сувишно говорити о потреби формирања сајта Неуролошке секције у периоду модерног функционисања са новим електронским комуникацијама. Имајући у виду сталан пораст броја неуролога чије контакт телефоне и емаил адресе нисмо у могућности да сазнамо, сматрам да је сајт прави начин комуникације и правовременог пласирања информација о акуелном, минулом и будућем раду Секције.
Да би рад Неуролошке секције био што квалитетнији, Председништво секције позива све чланове да узму активно учешће у раду секције тако што ће редовно долазити на састанке у што већем броју и предлагати измене и допуне програма планираних састанака, темама које су од значаја за свакодневни клинички и научни рад.
Програм и место састанка секције биће благовремено најављивани на сајту СЛД-Неуролошка секција. У наредном периоду, трудићемо се да акредитујемо што већи број састанака са што већим бројем бодова за КМЕ. Сертификати са претходног састанка делиће се на првом наредном састанку.
Састанак Председништва секције одржаваће се по завршетку сваког састанка, те се моле чланови Председништва да редовно долазе на састанке, како би будући састанци били што ефикаснији и квалитетнији.