Неуролошка секција

О нама

Неуролошка секција Српског лекарског друштва је једна од најстаријих секција у оквиру Српског лекарског друштва. Неуролошка секција Српског лекарског друштва окупља лекаре специјалисте неурологије и неуропсихијатрије, лекаре на специјализацији, као и лекаре других специјалности који се баве појединим областима неурологије. Рад Неуролошке секције се одвија континуирано, кроз следеће активности:

  • редовно одржавање стручних скупова у току године, са учешћем домаћих и иностраних предавача,
  • успостављање сарадње између неуролога клиничких, клиничко-болничких, здравствених и других установа у Србији,
  • стручно и научно напредовање и усавршавање чланова Неуролошке секције, – праћење новина из различитих области неурологије у земљи и иностранству,
  • учествовање на домаћим, европским и светским неуролошким конгресима,

У припреми